CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
Tuesday, November 03, 2020
Informujemy, że obowiązywać wyłącznie będzie rekrutacja elektroniczna. Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą poczty elektronicznej od 9 listopada do 27 listopada 2020 r.
Tuesday, November 03, 2020
To kolejny projekt realizowany przez Politechnikę Opolską. Po sukcesie jedenastu edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej, w odpowiedzi na zgłaszane sugestie, między innymi absolwentów DPO, postanowiliśmy zorganizować zajęcia dla nieco starszej młodzieży!
WIEDZA

WIEDZA

Przekazanie wiedzy w najbardziej atrakcyjny i dostosowany do grupy wiekowej sposób.
NAUKA

NAUKA

Możliwość poznania sposobów działania, efektów badań naukowych oraz korzyści płynących z badań naukowych oraz możliwości ich szerokiego wykorzystania w życiu.
ZABAWA

ZABAWA

Poszerzenie, uatrakcyjnianie posiadanej wiedzy technicznej, ekonomicznej i humanistycznej przy pomocy atrakcyjnych form przekazu.