Obowiązywać będzie wyłącznie rekrutacja elektroniczna.

Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. od dnia 9 listopada 2020.

W celu poprawnej rekrutacji bezwzględnie należy podać poniższe informacje:

  • imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania uczestnika,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna uczestnika;

Rekrutacja trwa do 27 listopada 2020 r.

Można jednorazowo zgłosić grupę chętnych (klasa, kółko zainteresowań). Takiego zgłoszenia może dokonać nauczyciel/wychowawca. Konieczne jest jednak uzyskanie zgodny rodzica/opiekuna na udział podopiecznego w MPO. Przy indywidulanym zgłoszeniu wymagana będzie zgoda rodzica/opiekuna.