Temat: Trzęsienia ziemi, wstrząsy górnicze i inne drgania budowli. Wizyta w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych - pokazy pomiarów drgań konstrukcji

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty

Lokalizacja: Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48


 Temat: Sztuka manipulacji, czyli praktycznie jak nie dać się oszukać

Prowadzący: dr inż. Łukasz Dymek

Lokalizacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Luboszycka 7


Temat: Jak dogadać się z robotem – programowanie robota mobilnego w praktyce

Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Gardecki

Lokalizacja: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. Prószkowska 76


Temat: Warsztatowy zawrót głowy, czyli zespołowe zmagania z projektowym wyzwaniem

Prowadzący: dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak, dr inż. Iwona Łapuńka

Lokalizacja: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, ul. Sosnkowskiego 31


Temat: Współczesne materiały inżynierskie: projektowanie, niekonwencjonalne wytwarzanie (zgrzewanie wybuchowe, druk 3D) oraz spojrzenie w głąb materiału (badania mikroskopowe)

Prowadzący: dr hab. inż. Mariusz Prażmowski, dr hab. inż. Krzysztof Żak

Lokalizacja: Wydział Mechaniczny, ul. Mikołajczyka 5


Temat: Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka

Prowadzący: dr Justyna Charaśna-Blachucik

Lokalizacja: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76